Vår verksamhet

På Förskolan Barnens värld bedriver vi en
utvecklande förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år.

Vi har en åldersintegrerad avdelning med plats för 18 barn. Verksamheten sköts av behörigt utbildad och kompetent personal och vi följer Läroplanen för förskolan.

På förskolan arbetar vi både med strukturerad verksamhet och fri lek. Leken ser vi som grunden till all utveckling och lärande. Det är just i leken barnen undersöker, provar och bearbetar sina erfarenheter.

Vår målsättning är att barnen är trygga hos oss och att vi trivs och har roligt tillsammans. Alla barn skall uppleva att de syns och får tillräckligt med stöd och stimulans i sin utveckling. Skog, miljö och natur är viktiga inslag i vår dagliga verksamhet. Vi är utomhus varje dag, i alla väder och fångar naturen och årstidsväxlingarna

På förskolan arbetar vi med skapande verksamhet, musik, sång och rörelse. Vi fokuserar mycket på det sociala samspelet och barnens språkinlärning. All vår verksamhet dokumenteras och vi erbjuder utvecklingssamtal med varje familj så att föräldrar blir delaktiga i sina barns utveckling och får en god inblick i vistelsen på förskolan.

Vi huserar i fräscha och hemtrevliga lokaler i nedre botten av ett bostadshus med stor skyddad innergård och egen lekplats precis utanför dörren. Tillsammans firar vi varje år lucia, ordnar fikaträffar för föräldrar och har höst- och sommarfester.

Förskolan Barnens värld är en privat förskola som drivs av företaget Kids World AB.