Aktiviteter

Det sker dagligen många aktiviter på förskolan Barnens värld!

Dans och musik
Genom musik och rörelse vill att alla barn ska få möjligheter att öva sig på samarbete och turtagande samt få en ökad självkänsla. Vi vill att barnen ska få lyssna och röra sig till olika sorters musik, lära sig rim och ramsor, rörelsesånger och prova rytmikmaterial samt instrument.

Skapande
Vi skapar och lär oss både ute och inne. Barnen får känna på olika material och skapandetekniker. De får undersöka och använda alla sina sinnen. Tillsammans är vi kreativa och får bygga, teckna och måla på ett lustfyllt och utvecklande sätt.

Matematik
Matematiken finns överallt runtomking oss. Barnen får räkna, sortera och bygga. Tillsammans leker vi matte. Vi lär våra barn olika begrepp, känna igen former, nämna saker vid rätt namn och se antal och mycket annat.

Utemiljö
Självklart är vi utomhus varje dag mrbonus.se. Skogsutflykter och parkbesök är mycket viktiga för oss. Vi vill lära våra barn om vår miljö och hur viktigt det är att vi är rädda om vår miljö.
Tillsammans experimenterar vi och utvecklar vårt lärande.